▼ ▼ ▼ Ukázka práce, na které se podílely tanečnice ViViD Dance Company ▼ ▼ ▼
(Autorství jednotlivých složek daného projektu naleznete na YouTube po rozkliknutí odkazu)